Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của Cửa hàng Silcot.

 SILCOT chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website này đến người sử dụng. Mọi thông tin mô tả, hình ảnh và toàn bộ nội dung sản phẩm được đăng tải đều tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Vui lòng dành chút thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản sử dụng trang silcot.com.vn, thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản bên dưới đây.

 BẢN QUYỀN, THƯƠNG HIỆU VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm, mã code đều thuộc bản quyền của SILCOT hoặc bên thứ ba cấp phép cho SILCOT, được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của SILCOT sẽ được tính là hành vi xâm phạm, SILCOT có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

 GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA SILCOT

 SILCOT có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

 SILCOT có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Giới hạn trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc truyền tải bất kỳ loại virus có thể lây nhiễm thiết bị của quý khách, thiết bị cơ khí hoặc điện tử hoặc đường dây thông tin liên lạc hư hỏng, điện thoại hoặc các vấn đề kết nối khác như không có khả năng truy cập vào nhà cung cấp dịch vụ internet của quý khách, truy cập trái phép , trộm cắp, lỗi hệ điều hành, đình công, các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào. Dù chúng tôi đã nỗ lực hết khả năng tài chính hợp lý để đảm bảo an ninh và bảo trì Website, chúng tôi không thể và không đảm bảo việc truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Website.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của SILCOT.

 SILCOT cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành, lúc đó sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, SILCOT không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, SILCOT được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

 SILCOT được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm mà không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

 SILCOT có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

 QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của SILCOT

Bạn không can thiệp gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác, không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của SILCOT.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng SILCOT và các công ty thành viên / nhân viên SILCOT không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Bạn không được phép đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu phản loạn, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm hoặc tài liệu trái pháp luật hoặc bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi được coi là một hành vi phạm tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ điều luật nào. SILCOT sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính của bất cứ ai đăng tài liệu kể trên.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào hoặc với bất kỳ điều khoản sử dụng thông tin trên silcot.com.vn thì phương thức duy nhất nên thực hiện là chấm dứt truy cập Website.

 ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUNG

Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào được xác định là không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực đó sẽ được thay thế bởi một hoặc nhiều điều khoản hợp lệ, khả thi phù hợp nhất với điều khoản cũ và phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện sử dụng tiếp tục có hiệu lực.

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, đồng thời một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

 SILCOT luôn hoan nghênh những ý kiến và góp ý thiện chí của bạn về nội dung website silcot.com.vn