#

Copyright 2018

Site byTime Universal

All rights reserved

Yêu da kiểu Nhật

Lựa chọn đúng sản phẩm phụ trợ và sử dụng đúng cách

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Lan tỏa bí quyết yêu da cùng Silcot & Beauty Blogger

Nghiên cứu do Unicharm và Viện FCG phối hợp thực hiện chứng minh rằng: sử dụng bông trang điểm lõi bông dạng túi, kết hợp cùng động tác vỗ nhẹ, da giữ ẩm tốt hơn đến 30%

#
#

Silcot - Vỗ là yêu